Connect with us
Publicitate

BLAJ

FOTO Proiectul de amenajare a zonei Lacului Chereteu din Blaj: cum va arăta cinematograful, debarcaderul sau pavilionul subacvatic

Publicat

Zona Lacului Chereteu din municipiul Blaj urmează să fie amenajată printr-o investiție estimată la peste 24 de milioane de lei. Proiectul unic în județul Alba prevede, printre altele, construirea unui complex multifuncțional care va include un cinematograf de vară în aer liber, cu o capacitate de 300 de locuri.

De asemenea, se va construi un pavilion subacvatic multifuncțional, un spațiu de alimentație publică, un debarcader, un ponton plutitor, o piațetă și se vor amplasa stații de bike sharing. 

Primăria Blaj a lansat, pe 19 septembrie, în SEAP, o licitație pentru achiziția de servicii de actualizare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Reconversia funcțională a zonei Lacului Chereteu”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 200.000 de lei, fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, studiul de fezabilitate urmează să fie corelat cu două ghiduri de finanțare în cadrul POR 2021-2027. Acestea vizează finanțarea unor activități ce vizează protecția și conservarea naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional, dar și dezvoltarea urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru.

Prin proiect se dorește îmbunătățirea infrastructurii verzi albastre la nivelul municipiului Blaj, prin reconversia funcțională a zonei Lacului Chereteu, în suprafață de 5 ha.

Terenul studiat are o suprafață de 51.298 mp, cu lățimea maximă de 200 de metri și lungimea de 512 metri. În prezent, terenul limitrof lacului este dezafectat, abandonat, fără avea o funcțiune.

Lacul are forma aproximativ circulară. Terenul este relativ plan pe circumferința lacului, malurile și zonele de la Nord la Sud-Est sunt în pantă accentuată, lacul Chereteu fiind cel mai jos punct.

Pe zona în pantă este amplasat cartierul de locuințe Chereteu, amenajat ca un amfiteatru, valorificând terenul natural. Străzile din acest cartier sunt în curs de modernizare.

Valoarea totală a investiției este estimată la 24.155.075,41 lei, fără TVA (28.705.180,71 lei, cu TVA).

Reconversia funcțională a lacului Chereteu – cum va arăta zona

Potrivit memoriului de prezentare, pentru o dezvoltare armonioasă a zonei și pentru creșterea dezirabilității zonei sunt necesare intervenții care constau în:

 • Amenajare complex multifuncțional care să includă un cinematograf de vară în aer liber, de tip amfiteatru, având o capacitate de 300 de locuri

Acesta este amplasat în partea de sud a zonei și se va amenaja pe panta naturală a terenului care coboară dinspre șosea către lac. Gardenele și scena vor fi executate din beton armat. Pe acestea se vor amplasa băncuțe din lemn.

Scena va fi semiînchisă astfel va proteja echipamentele electrice de elementele de mediu (vânt, ploaie, etc.). Amfiteatrul va avea o suprafață de 670 mp, cu dimensiunile maxime de 21 x 40,5 metri.

 • Debarcader bărci, hidrobiciclete și cabină de bilete

Ansamblul este poziționat în partea de sud a amenajării. Suprafața amenajării aferente debarcaderului este de 117 mp. Cabina urmează să fie realizată pe uscat iar pontoanele se vor extinde în apă. Pontoanele vor fi realizate din material lemnos sau PVC. Pontonul va avea o capacitate de 5 bărci + 10 hidrobiciclete.

Debarcaderul va fi realizat din elemente plutitoare modulare. Platforma debarcaderului se va fixa prin intermediul unor inele mobile de stâlpii ancorați de fundul lacului. Racordarea platformei cu uscatul se va realiza printr-un element ancorat de mal și mobil față de ponton.

Cabina de bilete va avea o suprafață de 30 mp și un regim de înălțime parter. Aceasta va avea o structură din beton armat cu închideri de cărămidă și acoperiș din șarpantă sau terasă.

 • Pavilion subacvatic multifuncțional, cu rol educativ și cultural

Acesta va avea acvariile în interiorul construcției. Pavilionul este poziționat în partea de nord, nord – vest a amenajării. Acesta va avea o suprafață construită de 295 mp și o suprafață desfășurată de 920 mp.

Regimul de înălțime al pavilionului este de S + P + 1E, cu o înălțime medie de nivel de 4 metri. Acoperișul construcției va fi de tip terasă circulabilă.

La nivelul subsolului se vor amenaja expoziții de acvarii pentru viața subacvatică. De asemenea, la subsol va fi amenajat un perete cu trei ferestre panoramice (dimensiunile maxime ale sticlei vor fi de 2m x 2,5m). Ferestrele vor fi îndreptate către lac.

Pentru a spori vizibilitatea către lac se vor amplasa reflectoare subacvatice. Această dotare a construcției va necesita mentenanță permanentă pentru curățarea geamurilor la exterior.

Construcția va îngloba funcțiuni educative referitoare la biodiversitate, dar și funcțiuni de alimentație publică de mici dimensiuni și spații de suveniruri / cărți cu specific biologie.

La nivelul etajului 1 construcția se va lega printr-o pasarelă de clădirea restaurantului, amplasată în imediata apropiere a acesteia.

Pavilionul multifuncțional va fi dotat conform funcțiunii propuse și va cuprinde următoarele echipamente: acvarii – 28 buc. echivalent total de 77 mc, echipamente administrative – 3 ansambluri și mobilier dedicat exponate – 40 buc.

 • Spațiul de alimentație publică

Acesta este amplasat în partea de vest, nord-vest a zonei studiate. Spațiul de alimentație publică are o suprafață construită de 365 mp, respectiv 730 mp desfășurați și un regim de înălțime P + 1E.

Înălțimea medie de nivel este de 4 metri. De asemenea, acesta va avea și o terasă de aproximativ 320 mp. Construcția va avea acoperișul de tip terasă circulabilă.

La nivelul etajului 1 construcția propusă se va lega printr-o pasarelă de pavilionul multifuncțional. Imobilul propus va beneficia de o fațadă vitrată orientată către lac atât la nivelul parterului cât și la nivelul etajului 1.

 • Amenajare zonă plante subacvatice (nuferi, trestie decorativă, etc.)

Se propune amenajarea unei suprafețe de circa 3.850 mp cu plante subacvatice (nuferi). Amenajarea se va amplasa în partea de sud, sud-vest a lacului.

Se vor amenaja 3 insule plutitoare circulare decorate cu plante. Acestea se vor realiza din materiale plutitoare, legate între ele cu material textil rezistent la apă și vor avea o suprafață însumată de 1.150 mp fiecare.

Aceste platforme vor fi ancorate de elemente din beton armat amplasate pe fundul lacului. Platformele vor fi plantate cu vegetație rezistentă la apă (se vor face amenajări mixte cu stuf și alte plante decorative).

 • Fântâna arteziană 

Fântâna arteziană va respecta un ansamblu copozițional realizat din mai multe jocuri de apă. Fântâna va fi alimentată din zona pavilionului multifuncțional și va avea ieșirea în mijlocul lacului. Acest aspect va avea avantajul de a crea un curent de apă cu rol de curățire / limpezire și oxigenare a apei.

Fântâna va avea rol de îmbunătățire a microclimatului cu efecte asupra biodiversității zonei.

 • Stație bike sharing

Se propune realizarea unui spațiu destinat staționării și închirierii bicicletelor. Acesta va fi poziționat în partea de nord, nord-vest a zonei studiate. Amenajarea va fi desfășurată pe o suprafață de 50 mp, va putea găzdui 31 de biciclete și va fi asfaltată.

Închirierea bicicletelor se va realiza în sistem online, tip sms sau cash. De asemenea, se propune conectarea acestei stații de tip bike sharing cu alte stații asemănătoare din oraș.

 • Amenajare pietonală perimetral lac

Se vor amenaja alei în jurul lacului de aproximativ 3 metri lățime. Suprafața desfășurată a aleilor este de 4.420 mp. Acestea vor fi realizate din lespezi de piatră naturală.

Atât circulațiile pietonale cât și circulațiile carosabile vor fi dotate cu marcaje (signalistică). De asemenea, circulațiile carosabile vor fi prezăzute cu limitatoare de viteză.

Se vor amplasa 3 puncte de belvedere deasupra lacului. Punctele de belvedere vor fi realizate din lemn și vor fi prevăzute cu balustrade. Cota platformelor va fi la nivelul pietonalului.

 • Ponton plutitor

Acesta va face legătura între debarcader și ansamblul multifuncțional. Pontonul va avea o lungime de circa 175 metri și o lățime de minim 1,5 metri. Acesta va fi realizat din elemente plutitoare modulare care se vor ancora punctual (din 20 în 20 metri) pentru a nu fi deplasate de vânt.

De-a lungul traseului vor fi construite două foișoare metalice cu o suprafață de 36 mp fiecare. Platformele foișoarelor vor fi, de asemenea, plutitoare și se vor fixa prin intermediul unor inele mobile de stâlpii ancorați de fundul lacului.

 • Loc de joacă (3 ansambluri)

Vor fi amenajate trei locuri de joacă cu suprafața totală de 1.455 mp. Locurile de joacă vor fi diferențiate pe grupe de vârstă. Locurile de joacă vor fi împrejmuite cu garduri prevăzute cu loc unic de acces (poartă).

Se vor amplasa 14 echipamente de joacă (cu diferite tematici) + o tiroliană, amplasată în zona alungită a spațiilor propuse. De asemenea, se propune amplasarea a 5 ansambluri dedicate fitness-ului. Locurile de joacă vor fi amenajate cu vegetație înaltă și medie, bănci, coșuri de gunoi și stâlpi de iluminat.

 • Realizare piațetă pentru întâlniri și evenimente culturale

Piațeta va fi amplasată în zona de intrare a zonei studiate și va avea o suprafață de 675 mp.

Piațeta va fi realizată cu diferite pavaje și va fi bordurată de vegetație înaltă, medie și joasă. Piațeta va fi dotată cu mobilier urban (bănci și coșuri de gunoi). Funcțiunea piațetei va fi de întruniri / evenimente publice.

 • Dragare și curățare lac Chereteu și achiziționare linie de dragare

Este necesară dragarea și curățarea lacului. Suprafața propusă spre dragare este de 26.670 mp.

Se va îndepărta vegetația crescută spontan și se vor realiza plantări cu specii autohtone de plante acvatice, amplasate pentru a forma amenajări peisagere.

 • Realizare grupuri sanitare

Se propune realizarea unei toalete publice. Aceasta este poziționată în imediata apropiere a parcării propuse din zona amfiteatrului. Aceasta va avea o suprafață construită de aproximativ 66 mp, cu regim de înălțime parter.

Construcția va avea acoperișul de tip șarpantă/terasă. Toaleta va fi împărțită pe sexe și va avea un spațiu destinat persoanelor cu dizabilități.

 • Amenajare parcări

La drumurile existente se propun două parcări compacte care vor însuma un număr de 125 locuri de parcare. Trecerile de pietoni și semnele de circulație vor fi poziționate corespunzător. Cele 125 de locuri de parcare au fost împărțite în două zone având o suprafață totală de 1.620 mp. Locurile de parcare vor fi realizate din dale înierbate.

Prima zonă va deservi complexul de amfiteatru și debarcader, iar cea de-a doua va deservi complexul multifuncțional și spațiul de alimentație publică. Accesul la parcări se va face prin căi de acces asfaltate, în suprafață totală de 1.425 mp.

Parcările vor fi înconjurate de gard viu. De asemenea, se propune amplasarea a două stații pentru încărcarea vehiculelor electrice. În interiorul parcărilor au fost indicate zone unde se vor amplasa arbori pentru a reduce temperaturile înregistrate vara și astfel pentru a îmbunătății microclimatul zonei.

 • Amenajare spații verzi

Din punct de vedere al vegetației se propune defrișarea vegetației mici și medii crescute spontan. Se propune tăierea arborilor și arbuștilor cu circumferința trunchiului mai mică de 10 cm, acolo unde situația o impune.

Defrișarea vegetației se va efectua sub atenta supraveghere a unui horticultor. Se vor planta specii noi de arbori decorativi, arbuști decorativi, plante ornamentale, plante cu flori, garduri vii și plante cățărătoare.

Se va planta gazon sau trifoi pitic decorativ pe zonele verzi și se va implementa un sistem mixt de udare, alcătuit din aspersoare pentru unele zone și hidranți pentru restul zonelor.

 • Instalarea unei rețele WIFI în 7 puncte

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax