Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Proiect la Guvern: O parte din ce-a mai rămas din CINEMATOGRAFELE din Alba vor trece la Regia Protocolului de Stat


Publicat

cinema daciaCinematografele şi clădirile administrate de RomâniaFilm, precum şi personalul aferent acestora vor trece în subordinea Regiei Autonome – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), potrivit unui proiect de OUG. RADEF RomâniaFilm a fuziona prin absorbţie cu RA-APPS, iar pentru asigurarea continuităţii activităţii de distribuţie şi de exploatare cinematografică va fi înfiinţată o sucursală în cadrul acesteia. Sindicatul RomâniaFilm susţine că unele cinematografe au fost promise primarilor de Victor Ponta, care este şi ministrul interimar al Culturii.

Potrivit unei legi date în 2013, RADEF trebuia să predea toate cinematografele autorităţilor locale, doar că nicio clădire de acest gen nu a mai ajuns în patrimoniul acestora, din cauza unor litigii în instanţă prin care a fost suspendat Ordinului Ministrului Culturii și Patrimoniului Național ce dispunea respectivul transfer.

Cinematografele au intrat şi în proiectul de regionalizare, dar au fost scoase ulterior. Potrivit proiectului iniţial, Consiliile locale din Alba Iulia, Aiud, Cugir şi Zlatna urmau să preia cinematografele “Dacia” Alba Iulia (clădire din 1978, în suprafaţă de 848 mp; singurul cinematograf „de stat” din judeţ care mai funcţionează cu această destinaţie din judeţ), “Columna” Alba Iulia (clădire din 1970, în suprafaţă de 860 mp; imobil înstrăinat prin licitaţie unei firme), “Progresul” Aiud (clădire din 1968, în suprafaţă de 530 mp, teren 619 mp), “Muncitorul” Zlatna (clădire din 1899, în suprafaţă de 192 mp; aceasta a fost revendicată de foştii proprietari, care au câştigat imobilul în instanţă), “Patria” Cugir (clădire din 1985, în suprafaţă de 945 mp, care acum găzduieşte restaurant şi discotecă, spaţiul fiind închiriat de o societate comercială).

La Alba Iulia, situaţia celor două cinematografe lasă mult de dorit. Dacă la „Dacia” încă mai rulează filme, „Columna” e doar o amintire.

La Cinema „Dacia”, puţinii clienţi au spus că este “mai frig în cinematograf decât afară”, iar vara oamenii au alte preocupări decât vizionarea filmelor într-un spațiu nemodernizat, cu mobilier vechi și condiții de vizionare improprii. Planurile de modernizare au rămas doar la faza de discuţii.

În ceea ce priveşte fostul cinema „Columna”, este prins în ”scenariul” unui film de groază cu firme-fantomă, licitații dubioase, boschetari și incendii. A fost vândut prin licitaţie unei firme care are ca obiect de activitate acvacultura în ape dulci, “VPS Fishing and Hunting” SRL cu sediul în Gherla. Clădirea a rămas în paragină, aici izbucnind chiar şi un incendiu, acum doi ani, după ce persoane fără adăpost care au vrut să se încălzească în imobil au ars resturi şi gunoaie depozitate în incintă.

Vezi AICI situaţia cinematografelor din Alba Iulia.

Potrivit proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG), la data intrării în vigoare a acestuia, Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor „RomâniaFilm”, cu sediul în Bucureşti, se va desfiinţa. De asemenea, RomâniaFilm va fuziona prin absorbţie de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS), care are sediul tot în Capitală.

La momentul respectiv, toate drepturile şi obligaţiile RomâniaFilm se vor transfera în patrimoniul RA-APPS.

Pentru asigurarea continuităţii activităţii de distribuţie şi de exploatare cinematografică, RA-APPS va înfiinţa şi va organiza o sucursală, precum şi/sau un departament distinct în centrala sa.

Pentru un termen de un an de la data fuziunii, creditorii RomâniaFilm îşi pot valorifica creanţele numai asupra activelor transferate RA-APPS ca efect al fuziunii, „fără a veni în concurs” cu creditorii RA-APPS. După expirarea acestui termen, divizarea în cele două mase patrimoniale a patrimoniului RA-APPS încetează şi se aplică dispoziţiile din dreptul comun.

Protocolul de predare-preluare a activului şi pasivului RomâniaFilm de RA-APPS se va încheia în 30 de zile de la data intrării în vigoare a proiectului de OUG. Încheierea protocolului se va face conform bilanţului situaţiei financiare întocmite, iar pentru încheierea protocolului de predare-preluare Ministerul Culturii şi Secretariatul General al Guvernului vor desemna, prin ordin, o comisie constituită din reprezentanţi ai celor două regii autonome.

Personalul RomâniaFilm, existent la data fuziunii, va fi preluat de RA-APPS. Potrivit notei de fundamentare a acestui proiect de OUG, numărul mediu de salariaţi ai RomâniaFilm este de 177.

Procedurile declanşate în baza Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a acestei OUG, vor fi continuate de RA-APPS, cu recunoaşterea valabilităţii actelor şi a etapelor consumate până la această dată.

Guvernul justifică necesitatea adoptării acestei OUG prin îmbunătăţirea administrării bunurilor aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea RomâniaFilm. Executivul mai spune că neadoptarea de măsuri imediate, prin OUG, poate avea consecinţe grave asupra protejării şi administrării patrimoniului imobil cinematografic gestionat de RomâniaFilm. Guvernul precizează că neadoptarea măsurilor propuse prin această OUG va genera efecte negative, concretizate în continuarea şi agravarea procesului de degradare şi chiar distrugere a bunurilor aparţinând domeniului privat al statului.

În nota de fundamentare a proiectului de OUG se spune că aceste aspecte au fost analizate şi în cursul anului 2012, când, în baza unei sarcini stabilite în şedinţa Guvernului, Ministerul Culturii a prezentat o informare privind situaţia RomâniaFilm, ocazie cu care, în şedinţa Executivului din 10 octombrie 2012, s-a propus ca soluţie fuziunea RomâniaFilm cu RA-APPS.

Conform notei de fundamentare a proiectului de OUG, RomâniaFilm a fost înfiinţată pentru a deservi o importantă activitate de interes public, ce constituie un segment semnificativ al culturii, respectiv distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti şi străine în cinematografele din România, săli proprii şi închiriate.

Regia a funcţionat sub autoritatea Centrului Naţional al Cinematografiei, în baza Legii 630 din 2002, iar în prezent se află sub autoritatea Ministerului Culturii, prin efectul Ordonanţei Guvernului numărul 39 din 2005 privind cinematografia.

Prin Legea 303 din 2008 a fost decisă trecerea „în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale locale şi în administrarea consiliilor locale respective” a tuturor sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa la Ordonanţa 39/2005 privind cinematografia, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea RomâniaFilm, împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente.

La data intrării în vigoare a Legii 303/2008, RomâniaFilm avea în administrare 279 de cinematografe şi grădini de spectacol cinematografic, din care 93 erau închise de mai mulţi ani. De asemenea, peste 150 cinematografe şi grădini de cinema aveau o situaţie juridică neclară şi făceau obiectul unor litigii sau notificări.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de OUG, au apărut probleme în procesul de punere în aplicare a transferului cinematografelor de la RomâniaFilm la autorităţile locale, care au dus inclusiv la creşterea numărului litigiilor. Astfel, a fost necesară clarificarea situaţiei juridice a imobilelor administrate de RomâniaFilm, prin adoptarea OUG 47 din 2011. La momentul elaborării OUG 47 numai într-un singur cinematograf („Dacia” din Resiţa) dintre cele preluate de autorităţile locale se realiza proiecţie de film.

De asemenea, la momentul respectiv, o parte dintre aceste imobile – 33 de săli -, care nu sunt grevate de sarcini, au fost trecute în domeniul public al statului şi în administrarea RomâniaFilm pentru a asigura, în mod efectiv şi coerent, susţinerea dezvoltării cinematografiei româneşti, de la creaţie la vizionarea de către public.

Totodată, în 60 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 47/2011, Ministerul Culturii trebuia să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului un proiect de hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea RomâniaFilm.

Ministerul Culturii a demarat elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea RomâniaFilm. Însă, înainte de finalizarea etapelor necesare pentru reorganizarea regiei, Curtea Constituţională a emis mai multe decizii care vizau neconstituţionalitatea unor articole din legislaţia privind cinematografia.

De asemenea, în nota de fundamentare a proiectului de OUG este menţionat faptul că activitatea consiliului de administraţie al RomâniaFilm este, în prezent, blocată, în urma contestării repetate pe cale judecătorească a componenţei acestuia de către actuala conducere. De asemenea, se spune că Ministerul Culturii a demarat în repetate rânduri procedura pentru selecţia membrilor consiliului, dar nu a reuşit completarea efectivului cerut de lege pentru funcţionarea normală a acestuia din lipsa candidaturilor şi ca urmare a demisiilor înregistrate. În acest context, încheierea protocoalelor de transfer a cinematografelor către autorităţile locale este pentru moment blocată.

RomâniaFilm a predat către autorităţile locale un număr de 107 cinematografe, iar în prezent regia mai are în administrare 149 de săli şi grădini de spectacol cinematografic pentru care nu au fost încheiate protocoalele de predare. Marea majoritate a cinematografelor aflate încă în administrarea regiei fac obiectul unor litigii sau a contractelor.

De asemenea, RomâniaFilm are în administrare 35 de imobile, proprietate privată a statului, altele decât săli şi grădini de spectacol cinematografic. Cinci dintre aceste imobile fac obiectul unor litigii, iar majoritatea acestora fac obiectul unor contracte de închiriere sau asociere.

În nota de fundamentare a proiectului de OUG se mai spune că reducerea numărului cinematografelor administrate, precum şi deficienţele în administrarea RomâniaFilm se reflectă în mod negativ în situaţia veniturilor şi cheltuielilor regiei. Astfel, datoriile regiei la nivelul lunii octombrie 2014 se ridică la 10.056.005 lei, sumă din care circa trei sferturi reprezintă datorii către bugetul de stat, impozite pe salarii, pe clădiri, asigurări sociale, creditori etc.

În acest cotext, RomâniaFilm este parte în peste 20 de litigii comerciale de recuperare debite pe drept comun în contradictoriu cu debitori ori cu creditori ai regiei şi în circa 90 de litigii comerciale de recuperare debite.

Sindicatul RomâniaFilm: Unele cinematografe au fost promise primarilor de Victor Ponta. Desfiinţarea RADEF, mafia imobiliară

Sindicatul RomâniaFilm susţine că este vorba despre „o mafie imobiliară”, iar clădirile RomâniaFilm, care găzduiesc săli de cinema, vor fi prăduite în campania electorală de primari, cărora le-ar fi fost promise de premierul Victor Ponta, ce ocupă şi funcţia de ministrul interimar al Culturii şi este şi candidat al PSD la alegerile prezidenţiale

Într-un comunicat remis Mediafax, Sindicatul Liber RomâniaFilm spune că a intrat în posesia unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG), care prevede fuziunea prin absorbţie a Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS), în timp ce angajaţii RomâniaFilm pichetau joi în faţa Ministerului Culturii.

Sindicatul precizează că angajaţii RomâniaFilm au început să picheteze sediul Ministerului Culturii pe 3 noiembrie, pentru salvarea regiei, pentru semnarea unui contract colectiv de muncă, pentru plata salarilor restante, pentru faptul că nu există Consiliu de Administraţie din 2012 şi pentru locurile lor de muncă.

De asemenea, Sindicatul RomâniaFilm spune că se preconizează că acest proiect de OUG va fi aprobat în următoarea şedinţă de Guvern, fără să se afle în dezbatere publică, aşa cum prevede legea transparenţei decizionale. „Acest proiect nu se află în dezbatere nici pe site-ul Ministerului Culturii, nici pe cel al Secretariatului General al Guvernului”, spune Sindicatul RomâniaFilm.

Maria Bikfalvi, preşedintele Sindicatului Liber RomâniaFilm, a spus că prin acest proiect de OUG se doreşte în fapt moartea regiei RomâniaFilm.

„Avem semnale clare că asta se va întâmpla. Tot ce am spus noi în decursul timpului s-a adeverit. Că pe dumnealor nu-i interesează altceva decât să înstrăineze aceste imobile (cinematografele, n.r.). Practic nu-i interesează destinaţia lor”, a spus Maria Bikfalvi.

În acest sens, ea a mai spus că, în decursul anilor, Sindicatul RomâniaFilm a contestat consiliile de administraţie ale RomâniaFilm, din care au făcut parte persoane precum Ema Pendiuc, fiica primarului oraşului Piteşti, Tudor Pendiuc.

Ema Pendiuc şi Tudor Pendiuc au fost reţinuţi, joi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar în care primarul este cercetat pentru fapte de corupţie privind acordarea unor contracte de achiziţii publice, prejudiciul fiind de aproximativ 1 milion de euro.

„Drept dovadă, uitaţi cine făcea parte din Consiliul de Administraţie (al RomâniaFilm, n.r.), fata domnului Pendiuc. Vedeţi ce face domnul Pendiuc acolo în oraş cu cinematograful pe care l-a luat. Face bloc de locuinţe. Ema Pendiuc a fost numită în Consiliul de Administraţie (al RomâniaFilm, n.r.) anul trecut, în mandatul domnului Haşotti”, a mai spus Maria Bikfalvi.

„Tot ce am spus noi s-a adeverit, că de fapt asta este o mafie imobiliară, aceste imobile să se prăduiască primarilor. Vrem nu vrem, ne legăm de politic. Noi nu facem politică, dar, din păcate, totul este politic în ţara asta. Poate se sesizează DNA-ul şi la noi, la Ministerul Culturii şi îi ia la verificat ce au făcut cu cinematografele, pentru că ei spun că nu au soluţii. Nu că nu au soluţii, nu-şi doresc să se facă. Vor să le prăduie (cinematografele, n.r.) cât mai repede acum în campanie, pentru că sunt promise. Ştim şi noi pe surse că primarii fac presiuni, pentru că au fost promise de către actualul ministru al Culturii, care este interimar, de către domnul Ponta. Şi dumnealui trebuie să îşi respecte promisiunea vizavi de primari”, a spus preşedintele Sindicatului Liber RomâniaFilm.

Maria Bikfalvi a mai spus că, la sediul RomâniaFilm, care este la cinema Patria din Bucureşti, vin oameni trimişi de primării, pentru a prelua cinematografe din patrimoniul regiei. Bikfalvi a dat ca exemplu o persoană care ar fi venit în acest sens de la Craiova.

Ea a mai spus că reprezentanţii sindicatului au fost primiţi pentru discuţii de Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii, care le-ar fi spus că nu există soluţii pentru salvarea RomâniaFilm.

„Ni s-a spus clar: «Nu avem soluţii». Ne-am dus şi cu soluţii. Le-am spus că avem sedii, oficii, garaje ale RomâniaFilm. De ce nu ni se permite să le vindem să ne plătim datoriile? Pentru că tot din cauza voastră avem datorii. De doi ani şi ceva nu avem Consiliu de Administraţie. Am tras semnale de alarmă că fostul director general Mihail Ţintea, mână în mână cu un fost chiriaş, au blocat conturile regiei. De ce Consiliul de Administraţie l-a repus pe funcţie, apoi şi-au dat demisia toţi. De ce? (…) Dar domnul Ţintea a fost repus pe funcţie acum câteva luni de zile, în mandatul domnului Kelemen Hunor, a fost repus pe funcţie doar ca ministerul să nu fie implicat, pentru că Ţintea îi dădea în judecată pe ei, pe cei din Consiliul de Administraţie, şi-atunci ei să se spele pe mâini au înfiinţat rapid (…) atunci s-a putut, acum nu se poate ca acest consiliu să fie funcţional”, a spus Bikfalvi.

De asemenea, Maria Bikfalvi i-a cerut ministrului Culturii, care în prezent este Victor Ponta, „să-şi asume moartea” regiei RomâniaFilm.

„Să şi-o asume. Pentru că premierul, la un moment dat, spunea că pe el îl interesează şi 10 locuri de muncă. La RADEF RomâniaFilm vor fi 181 de salariaţi care vor rămâne fără locuri de muncă. Dar, din păcate, dumnealui nu-i pasă. Dumnealui a promis aceste cinematografe că trebuie să plece către primării. Acum mai nou pleacă cinematografele către RA-APPS şi RA-APPS le va da către primării„, a spus Bikfalvi.

Ea a mai spus că aceste lucruri se întâmplă în ciuda faptului că Ministerul Culturii era obligat să iniţieze procedura de preluare a cinematografelor deja date unor autorităţi locale, pentru că acestea nu le-au reabilitat şi nu le-au pus în funcţiune în patru ani, aşa cum prevedea Lege 303 din 2008.

Din păcate, nu se doreşte a se face lumină. Ministerul nu doreşte, vrea să ascundă gunoiul sub preş. Toate mizeriile lor vor să le bage sub preş, ca să nu răspundă. Dar vor răspunde. Într-un final vor răspunde, pentru că nici noi nu vom lăsa lucrurile aşa. Toţi care au fost la Ministerul Culturii, toţi miniştrii să răspundă ce s-a întâmplat cu această regie şi cu aceste cinematografe. Să răspundă, să umple puşcăriile, că altceva n-au ce să mai facă”, a mai spus Maria Bikfalvi.

Întrebată dacă au depus deja plângeri penale împotriva vreunei persoane, Maria Bikfalvi a spus: „Vom face plângeri penale împotriva tuturor miniştrilor care au adus regia în această situaţie, pentru că ei se fac vinovaţi de moartea acestei regii. Ei şi numai ei”.

În comunicat se mai spune că, în ultimii doi ani, Sindicatul Liber RomaniaFilm a transmis către Ministerul Culturii un număr impresionant de adrese, prin care sesiza multitudinea problemelor generate de lipsa Consiliului de Administraţie, adrese la care nu a primit, invariabil, răspuns.

„Este important de spus ca această situaţie a fost iniţiată în momentul în care domnul Victor Viorel Ponta (actual ministru interimar al Culturii) a preluat conducerea Guvernului României”, se spune în comunicat.

În comunicat se mai spune că, prin desfiinţarea RomâniaFilm, „se distruge de fapt cinematografia română, pentru că filmele româneşti nu vor mai avea ecrane pe care să se poata viziona„. „Degeaba toate cinematografele vor fi preluate de primării, acestea nu vor face niciodată activitate de difuzare de film. Spunem asta având certitudinea faptului că, din cele 107 cinematografe predate către primării din anul 2009 până în anul 2011, doar 5 funcţionează ca cinematografe şi, deşi aveau obligaţia prin lege de a face investiţii şi de a menţine obiectul de activitate, primăriile nu au respectat legea”, mai spune Sindicatul RomâniaFilm în comunicat.

sursă: mediafaxȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Hoții nu mai scapă de condamnări, chiar dacă ajung la o înțelegere cu păgubiții. Legea a fost promulgată

Publicat

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Una dintre prevederile actului normativ vizează eliminarea posibilităţii împăcării în cazul infracţiunilor de furt calificat.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea art. 231 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării posibilităţii împăcării în cazul infracţiunilor de furt prevăzute art. 229 alin.(l), alin.(2) lit.b) şi c). Acest articol defineşte furtul calificat.

Infracţiunile la care se referă sunt:

  • furtul săvârşit într-un mijloc de transport în comun, în timpul nopţii, de o persoana mascată, deghizată sau travestită,
  • furtul prin efracţie, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase;
  • furtul săvârşit prin scoaterea din funcţiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere,
  • furtul săvârşit prin violare de domiciliu sau sediu profesional sau de către o persoană având asupra sa o armă.

„Faptele prevăzute în prezentul capitol, săvârşite între membrii de familie de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care locuieşte împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se pedepsesc numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. (…) În cazul faptelor prevăzute la art. 228 şi art. 230, împăcarea înlătură răspunderea penală”, prevede actul normativ. Articolul 228 defineşte tipurile de furt, iar articolul 230 defineşte furtul în scop de folosinţă ca fiind furtul care are ca obiect un vehicul, săvârşit în scopul de a-l folosi pe nedrept, precum şi folosirea folosirea fără drept a unui terminal de comunicaţii al altuia sau folosirea unui terminal de comunicaţii racordat fără drept la o reţea, dacă s-a produs o pagubă.

Veste proastă pentru șoferii care parchează neregulamentar pe domeniul public. De sâmbătă, vor încasa amenzi usturătoare

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Veste proastă pentru șoferii care parchează neregulamentar pe domeniul public. De sâmbătă, vor încasa amenzi usturătoare

Publicat

Începând de sâmbătă 28 noiembrie șoferii ce-și vor lăsa mașina pe spații verzi, parcări de reședință sau spații pietonale diverse, vor risca ridicarea acesteia, și  pe lângă amenda primită, vor trebui să plătească mai multe taxe pentru recuperarea acesteia (de transport și de depozitare). Legea care nu mai cruță niciun conducător auto care parchează neregulamentar, pe domeniul public intră în vigoare.

Potrivit Legii nr. 273/2020 (apărută în Monitorul Oficial nr. 1133), aplicabilă de sâmbătă, se introduce interdicția de a parca orice tip de vehicul pe domeniul public, în afara spațiilor marcate în acest sens.

Așadar, după intrarea în vigoare a măsurilor cuprinse în Legea nr. 273/2020, cei ce-și vor lăsa mașina pe spații verzi, parcări de reședință sau spații pietonale diverse, printre altele, vor risca ridicarea ei și, pe lângă amenda primită, vor trebui să plătească mai multe taxe pentru recuperarea acesteia (de transport și de depozitare) scrie avocatnet.ro

Dacă o mașină va fi lăsată pe domeniul public, “poliţia locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului”, se precizează în Legea nr. 273/2020. Totuși, în cazul în care în mașină vor fi persoane, ridicarea mașinii nu va avea loc sau, dacă a fost deja începută, va fi întreruptă.

Până acum, potrivit Codului rutier (OUG 195/2002), era posibilă doar ridicarea mașinilor de pe drumurile publice, nu și de pe domeniul public, această posibilitate nefiind permisă în legislație, până la oficializarea schimbării de mai sus.

De altfel, așa cum apare și în motivația ce însoțea proiectul care a devenit Legea nr. 273/2020, “[a]u existat inițiative anterioare pentru completarea OUG 195, cu aplicarea sancțiunii de ridicare a vehiculelor parcate pe spații verzi, eșuate din cauza faptului că această OUG reglementează exclusiv circulația pe drumurile publice”.

Totodată, Legea nr. 273/2020 stabilește și că atât persoanele fizice, cât și cele juridice, vor avea mai multe obligații decât în prezent în ceea ce privește îngrijirea unor bunuri pe care le au în proprietate, mai exact, a clădirilor, terenurilor sau vehiculelor

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Autoritățile din Alba, pregătite pentru o posibilă vizită a președintelui Iohannis sau a premierului Orban de 1 Decembrie

Publicat

Ziua Națională a României va fi sărbătorită anul acesta în plină pandemie de coronavirus. Toate evenimentele care atrăgeau în anii trecuți mii de români și nu numai în Capitala Marii Uniri au fost anulate.

1 Decembrie 2020 va fi marcat de autoritățile din Alba în mod simbolic și cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță sanitară. 

Cel mai important moment de la Alba Iulia se va desfășura la ora 14:00, la Monumentul Unirii. 

Autoritățile din Alba sunt pregătite pentru o posibilă vizită a președintelului Klaus Iohannis sau a premierului Luvodic Orban. 

Mai exact, de 1 Decembrie, la ora 14.00 va exista un ceremonial militar în care la Monumentul Unirii se vor depune coroane de flori.

Autoritățile care se ocupă de pregătirea evenimentului au declarat pentru alba24.ro că președintele Iohannis sau prim minsitrul Orban ar putea ajunge la Alba Iulia pentru a depune o corona de flori și a ține un discurs.

Dacă luam în calcul că momentul omagial de la București va avea loc la ora 10.00, este posibil ca unul dintre cei doi să ajungă la Alba Iulia.

De asemenea, la Ceremonialul Militar nu pot participa decât 100 de oameni. Potrivit autorităților, vor fi prezente două plutoane de militari de la Cluj care vor da onorurile militare și o semi fanfară, însă numărul soldaților va fi unul foarte redus deoarece trebuie ca toți cei prezenți, inclusiv autorități și presa să nu depășească 100 de oameni.

Programul complet pentru 1 Decembrie 2020

26 NOIEMBRIE 2020

10.00 „Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român de la Marea Unire (1918-2019). 102 de ani de la Marea Unire (1918 – 2020)”, ediția XLIX – Sesiune științifică – ziua 1 – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Sala Unirii (transmisiune live)

16.00 Expoziție de fotografie istorică, de arhivă, cu centrul vechi al orașului Alba Iulia (vernisaj expoziție) – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba (transmisiune live)

27 NOIEMBRIE 2020

10.00 „Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român de la Marea Unire (1918-2019). 102 de ani de la Marea Unire (1918 – 2020)”, ediția XLIX – sesiune științifică – ziua 2 – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Sala Unirii (transmisiune live)

28 NOIEMBRIE 2020

17.00 „Memoria Unirii” – prezentare exponat – Sala Unirii (transmisiune live)

18.00 „Cărțile Unirii” – prezentare carte – Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba (transmisiune live)

19.00 „1 Decembrie 1918” – videoclipuri muzicale – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba (difuzări de clipuri video cu muzică patriotică realizate de Ansamblul Folcloric al Județului Alba alături de colaboratori din zonele istorice ale țării – partea I)

29 NOIEMBRIE 2020

11.00  „Sala Unirii în fotografie” – vernisaj expoziție – Sala Unirii – expoziție deschisă publicului în perioada 1 dec. 2020 – 31 dec. 2020 (transmisiune live)

12.00  „Muzică de fanfară” – recital – Fanfara Județului Alba, cu repertoriu de muzică patriotică (transmisiune live)

13.00  „Gândurile Unirii” – testimoniale

19.00  „1 Decembrie 1918” – videoclipuri muzicale – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba (difuzări de clipuri video cu muzică patriotică realizate de Ansamblul Folcloric al Județului Alba alături de colaboratori din zonele istorice ale țării – partea II)

30 NOIEMBRIE 2020

10.00 – 12.00 Depunere de coroane și jerbe de flori – Statuia lui Ion I.C. Brătianu, Statuia lui Iuliu Maniu, Statuia lui Mihai Viteazul, Statuile Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria

12.15  Arborarea Drapelului Național al României – Piața Tricolorului, esplanada Catedralei Încoronării

12.30  Drumul icoanei – vernisaj expoziție – lansare rută culturală – Catedrala Încoronării – expoziție deschisă publicului în perioada 1 dec. 2020 – 31 dec. 2020 (transmisiune live)

13.00 Sala 67 – „Cine va păzi clopoțeii?”, regia Teodora Popa – Spectacol de teatru 4+ – Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia (transmisiune live)

14.00 „Gândurile Unirii” – testimoniale

16.00 Icoane pe sticlă – vernisaj expoziție – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba – expoziție de icoane pe sticlă în tehnica tradițională a școlii de la Laz, realizată de cursanții clasei din cadrul Centrului de Cultură Augustin Bena Alba (transmisiune live)

17.00  „Folk & vers românesc” – spectacol de poezie și muzică folk – Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba (transmisiune live)

18.00  „Tezaur Folcloric” – concert – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba (difuzare ediție specială cu selecții din emisiunea Tezaur Folcloric, filmări realizate la Palatul Cultural din Blaj alături de Ansamblul Folcloric al Județului Alba)

21.00  „Cvartet pentru România” – concert omagial – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba – recital al cvartetului Județului Alba; transmisiune live

1 DECEMBRIE 2020

9.30 – ”1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea I – Sala Unirii (transmisiune live)

11.30 Ruta Unității Naționale 1848 -1912-1922 – vernisaj expoziție – lansare ruta culturală – Sala Unirii – expoziție deschisă publicului în perioada 1 dec. 2020 – 31 dec. 2020 (transmisiune live)

12.00 Te Deum – Catedrala Încoronării

12.30 – ”1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea a II-a – Sala Unirii (transmisiune live)

13.00 Te Deum – Catedrala Arhiepiscopală Majoră ”Sfânta Treime” Blaj – transmisiune live TVR3

13.00 „Tezaur Folcloric” – ediție specială – concert – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba – difuzare – ediție specială Tezaur Folcloric, pe posturile TVR1 și TVR Internațional, în data de 1 decembrie 2020, cu filmări realizate de echipa emisiunii la Palatul Cultural din Blaj alături de Ansamblul Folcloric al Județului Alba în anii 2018 și 2019

14.00 Ceremonie militară dedicată Zilei Naționale a României – Monumentul Unirii

15.00 Cânt și suflet românesc – spectacol folcloric (transmisiune live de la Centrul de Cultură ”Augustin Bena”)

16.00 „Gândurile Unirii” – testimoniale

16.30 Tudor Roșu, 1 Decembrie 1918, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2020 – Lansare de carte – Sala Unirii (transmisiune live)

17.00 ”1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea a III-a – Sala Unirii (transmisiune live)

18.00 „Samoilă Mârza, Fotograful Unirii” – Povestea fotografiilor Unirii – Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba (transmisiune live)

20.00 „Simfonic România 2020” – Concert omagial – Recital al Orchestrei de cameră a Județului Alba cu soliști invitați de renume național și internațional – transmisiune live

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

GRAFIC: Cum a evoluat numărul de cazuri noi la Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud, după instituirea carantinei

Publicat

Cinci orașe și o comună din Alba au intrat în carantină în data de 17 noiembrie 2020, din cauza incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus, descoperite în ultimele 2 săptămâni. 

La Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud au fost luate măsuri speciale și au fost adoptate o serie de interdicții.

Întrebarea este în ce măsură acestea au fost eficiente și în ce măsură au dus la micșorarea numărului de infectări descoperite (altfel decât prin micșorarea numărului de teste).

Cu 4 zile înainte de expirarea perioadei de carantinare, numărul de cazuri înregistrate zilnic rămâne fluctuant, în directă legătură cu numărul de teste realizate (într-o zi cu număr mare de teste, cazurile sunt mai multe).

Cum arată în prezent incidența cazurilor din aceste localități:

Localitate  carantinată – cazuri în perioada 12-25 noiembrie – incidența cazurilor COVID-19

Blaj – 242 cazuri – 11,64 (anterior 12,36)

Alba Iulia – 696 cazuri – 9,07 (anterior 9,24)

Sebeș – 253 cazuri – 7,66 (anterior 7,88)

Cugir – 190 cazuri – 7,35 (anterior 7,66)

Abrud – 33 cazuri – 6,22 (anterior 7,16)

Aiud are incidența de 4,70 (anterior 4,54) însă aici numărul de teste a fost diminuat inexplicabil de la instituirea carantinei.

Ciugud – 38 cazuri – 11,64 (anterior 11,33)

Graficul poate fi văzut la o calitate mai bună AICI.

Din acest punct de vedere, este greu de estimat dacă autoritățile vor prelungi carantinarea acestor localități.

Cel puțin la Alba Iulia (cu peste 9 cazuri la mie), situația este problematică, în condițiile în care la doar o zi după ce expiră starea de carantină, orașul ar trebui să sărbătorească 1 Decembrie.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate