Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE | Şedinţă la Consiliul Judeţean Alba: Credit de 20 de milioane, proiectul de localizare a persoanelor şi parc tehnologic

Publicat


Consilierii judeţeni din Alba s-au întâlnit joi, 27 februarie, în şedinţă ordinară, cu 24 de proiecte pe ordinea de zi. Printre acestea se află contractarea unei finanţări rambursabile de maxim 20 milioane lei, două investiţii pentru reabilitarea unor poduri pe DN 107, respectiv DJ62, proiectul de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră „Alba dă prioritate vieţii”, facilităţi pentru elevii din şcolile speciale de la instituţiile de cultură, două proiecte cu finanţare europeană, i-locate (localizarea în interior şi exterior a persoanelor şi echipamentelor) şi pentru încadrarea pe piaţa muncii a şomerilor, revizuirea stemei judeţului, tarife practicate de firma de transport „Voltrans” şi înfiinţarea unui parc ştiinţific şi tehnologic.

UPDATE: Toate proiectele au fost aprobate de consilierii judeţeni. Au fost introduse la vot şi aprobate alte trei proiecte suplimentare.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor proprietate publică şi privată a Judeţului Alba, concesionate operatorului regional SC Apa CTTA SA şi aprobarea modificării valorii de inventar a unui imobil, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare de către această societate comercială (redevenţa pentru bunurile concesionate societăţii creşte de la 33.120,01 lei/lună la 35.012,80 lei/lună; recepţia lucrării de reabilitare a alimentării cu apă potabilă Mihoeşti Câmpeni – Gura Roşiei, valoare 291.443,81 lei)

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 222/2013 privind aprobarea includerii unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba (în cadrul proiectului „„Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, includerea bunului hală pe structură metalică, la ferma ecologică Sâncrai; valoare lucrări 155.410 lei plus TVA)

3. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţine domeniului public al Judeţului Alba şi aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii (lucrări rcepţionate pentru: consolidare pod pe DJ 107 peste râul Ampoi, km 1 plus 653, Alba Iulia, în apropierea şoselei de centură – 781.606,23 lei; consolidare pod pe DJ 141C, peste râul Târnava Mare, km 0 plus 340, localitatea Lunca Cenade – 4.344,11 lei dirigenţie şantier, total general 2.570.444,34 lei; reabilitare, modernizare şi mansardare clădire primărie veche Câlnic – Casa Artelor – 67.082,34 lei tarife racord Electrica şi dotări clădire)

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării din categoria funcţională de drum comunal şi stradă în categoria funcţională de drum judeţean a unor drumuri de interes local din judeţul Alba (DC 20: Crăciunelu de Jos (DN14B) – Bucerdea Grânoasă, cu 1102 ml şi strada Ioan Maiorescu, cu 2698 ml, din localitatea Bucerdea Grânoasă în categoria de DJ142P: Crăciunelu de Jos (DN14B) – Bucerdea Grânoasă, cu lungime totală de 3,8 km; trece în administrarea CJ Alba pentru alocarea de fonduri în vederea modernizării şi lucrărilor de întreţinere)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 107, km 22 plus 850, localitatea Colibi, judeţul Alba”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Pod pe DJ 762: limita judeţul Hunedoara – Dealul Crişului – Valea Maciului – Mărteşti – Vidra, Burzoneşti – Mihoieşti (DN 75), localitatea Vidrişoara, km 47 plus 610”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba pentru implementarea proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră „Alba dă prioritate vieţii” (proiectul de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră „Alba dă prioritate vieţii” are drept scop creşterea nivelului de informare a conducătorilor auto şi a pietonilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea regulilor de circulaţie şi se desfăşoară în perioada 3 martie – 15 decembrie 2014; cuprinde trei campanii: „Caravana de educaţie rutieră în mediul rural”, pentru informarea elevilor privind regulile de circulaţie pentru pietoni şi biciclişti; CJ Alba va pune la dispoziţia IPJ Alba, împrumut, pentru această campanie, un laborator mobil de educaţie rutieră (autospecială şi remorcă) estimat la suma de 50.000 de lei, dotat cu echipamente – indicatoare rutiere, două biciclete, patru skateboarduri, materiale informative, truse, medicale de prim ajutor şi veste reflectorizante, la sfârşitul acţiunii va fi organizat concurs pentru elevi; campania pentru preşcolarii din mediul rural „Prietenii mei, iepuraşul şi semaforul”, în perioada 24 martie – 4 aprilie, CJ Alba va asigura materiale informativ-preventive, respectiv 2000 de cărţi de colorat şi 2000 de articole reflectorizante de vestimentaţie; campania „Călătoreşte în siguranţă”, destinată şoferilor şi desfăşurată în două etape, iulie – septembrie, sezonul estival şi octombrie – decembrie, sezonul rece; CJ Alba va asigura materiale informative, respectiv 3.000 parasolare cu mesajul campaniei şi 3.000 de broşuri)

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi elevilor din unităţile de învăţământ special de către instituţiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba (Gabriel Tiberiu Rustoiu – manager Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, nota 9,44; Mioara Pop – manager Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, nota 9,33; Ioana Bogăţan – manager Teatrul de păpuşi „Prichindel”, nota 9,32; Daniela Floroioan – manager Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba, nota 9,01; evaluarea managementului a avut loc în 11 februarie 2014)

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba (ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate din luna ianuarie 2014, unele direcţii, birouri sau compartimente îndeplinesc atribuţii noi; la Direcţia juridică şi relaţii publice a fost inclus Compartimentul relaţii cu publicul şi atribuţiile privind protocolul de la Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică, precum şi atribuţii privind Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, de la Biroul resurse umane; atribuţiile Compartimentelor administraţie publică şi cancelarie şi arhivă au fost desfiinţate şi preluate parţial de Compartimentul transparenţă decizională, nou înfiinţat şi parţial de Compartimentul arhivă; Direcţia dezvoltare şi bugete, compartimentul asistenţă socială, învăţământ, sănătate a preluat atribuţii din domeniul învăţământului şi sănătăţii; Biroul accesareşi coordonare proiecte din Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism a preluat atribuţii de la Compartimentul gestiunea peisajelor culturale)

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia (763 de paturi, din care cinci închise temporare şi 1139 salariaţi; asigură, printre altele pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul CNAS, pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ şi pachet minimal de servicii, pentru neasiguraţi – urgenţe, cu potenţial endemo-epidemic, imunizări, sarcină şi lăuzie, planning)

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba (instituţia va putea organiza filiale în comunităţile româneşti de peste hotare, cu aprobarea şi supravegherea CJ; bunurile culturale care fac parte din patrimoniul naţional mobil, constituite în colecţii speciale sunt considerare active fixe corporale)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi asigurării sustenabilităţii Proiectului „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din Regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă”, selectat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

16. Proiect de hotărâre privind aprobaarea implementării Proiectului „Localizarea în interior şi exterior a persoanelor şi echipamentelor, cu ajutorul datelor publice” – „Indoor/outdoor LOCation and Asset management Through open dEodata (i-locate), finanţat de Comisia Europeană prin „Programul cadru pentru competitivitate şi inovaţie (CIP)”, Acţiuni Pilot.

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea proiectului de revizuire a Stemei Judeţului Alba şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 73 din 25.04.2013

18. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier SC Voltrans SA.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea inţierii procedurii de constituire a asocierii în participaţiune în vederea înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic.

20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC „Parcul Industrial Cugir” SA (este propus Marian Aitai, în vederea aprobării majorării capitalului social cu 200.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a căilor de acces şi transport în interiorul parcului, în trimestrul I al anului 2014).

21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA (Victor Tudor Secară, pentru aprobarea prelungirii pentru un an a facilităţii de credit bancar multiprodus în limita plafonului de 2.300.000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse; creditul pe termen scurt va fi utilizat pentru finanţarea lucrărilor contractate de DPL şi contractarea altor noi, dar şi pentru revizii tehnice anuale la staţiile de asfalt şi tulajele de drumuri; societatea a achiziţionat prin leasing, în 2010, utilaje şi mijloace de transport marfă în valoare de 1.965.829 euro, iar execuţia contractelor de leasing se încheie în 2014; creditele propuse sunt la Reiffeisen Bank 2 milioane lei şi BCR 300 mii lei)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ 27/17.02.2013 (cotă de 150 litri de carburant lunar pentru maşina nouă a CJ, Toyota Corolla, achiziţionată prin programul naţional de stimulare a parcului auto pe anul 2013; a fost casat autoturismul vechi Daewoo Leganza, fabricat în 1999 şi care avea 603.110 km parcurşi; în total CJ Alba are 21 de autoturisme în parcul auto, printre care Volkswagen Jetta – 2, Opel Vectra, Fiat Doblo – 5, Dacia Logan – 2, Dacia Double – 2, Mercedes Benz – microbus, Dacia Duster – 4, Renault IV – bibliobus, Mitsubishi L200, Lada Niva şi Land Rover)

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării în Judeţul Alba a Reuniunii de lucru pentru prezentarea şi promovarea Programului „Eurodyssee” (perioada 2-4 martie; participă Michele Sabban, preşedintele Eurodyssee şi vicepreşedintele regiunii franceze Ile de France; CJ asigură cheltuielile estimate la 30.000 de lei – personalizare locaţie, traduceri, transport, cazare, masă).

Proiecte suplimentare pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba asupra imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, proprietate publică a Judeţului Alba (în această locaţie va funcţiona Centrul Militar Judeţean Alba şi va fi eliberată de entităţile care le-a ocupat până acum; imobilul format din trei corpuri de clădire şi teren în suprafaţă totală de 1.152 mp a funcţionat dret sediu pentru ISU Alba până în februarie 2007; în martie acelaşi an corpul A al clădirii, respectiv o suprafaţă de 98,91 mp, a ajuns în administrea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Alba din subordinea CJ; în iulie 2007, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Alba a primit diferenţa de spaţiu din corpul A, de 99,04 mp şi 228,06 mp; din august 2007 s-a înfiinţat Centrul de Cultură “Augustin Bena”, prin reorganizarea celor două în corpul C; corpul B a rămas sediul “Salvamont”)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de finanţare pentru implementarea acţiunii bilaterale de parteneriat nr. PA16/RO12-B-31/19.02.2014 între Unitatea de Management a Proiectului – Ministerul Culturii şi Consiliul Judeţean Alba Dezvoltarea parteneriatului şi faza de design a Proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

– se restaurează fostul spital militar, respectiv sediul Secţiei de Psihiatrie a Spitalului Judeţean, corp 3, clădire din secolul XVIII, monument istoric şi se transformă în muzeu cu expoziţie de artă sacră „Museikon”; va funcţiona ca un departament suplimentar al Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, prin expunerea şi promovarea a două colecţii de icoane în clădirea istorică restaurată; CJ alocă 1.992,68 euro, echivalentul a 8.989 lei de la CJ, reprezentând cheltuieli eligibile în proiect, pentru parteneriatul cu specialiştii Muzeului Universităţii din Bergen, Norvegia; un reprezentant al acestuia este prezent la Alba Iulia în perioada 27 februarie – 2 martie 2014; suma suportată din bugetul judeţean reprezintă cheltuieli de transport, asigurare transport, diurnă; specialiştii norvegieni vor contribui la faza de proiectare pentru funcţionalitatea noii clădiri a muzeului – vizită în teren, prezentare de bune practici; un alt partener al proiectului este Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judetului Alba şi a bugetului propriu al Judetului Alba, pe anul 2014 (se includ în buget sumele necesare proiectului de dezvoltare a parteneriatului şi faza de design a proiectului Museikon, detaliat mai sus; de asemenea, se includ sumele încasate ca sponsorizări pentru desfăşurarea evenimentului Alba Iulia City Race; rectificarea de buget se face şi în urma asigurării desfăşurării activităţii proprii CJ, DGADPC şi activităţilor „turism” şi alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei, precum şi realizării obiectivelor de investiţii aprobate pentru 2014)


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

SFÂNTUL NICOLAE: De ce Moșul apare pe un cal alb. Semnificații ale sărbătorii din 6 decembrie

Publicat

Se spune că Moș Nicolae vine pe un cal alb, iar Moș Crăciun într-o sanie trasă de reni. Cunoscut și sub numele de Sân-Nicoară, despre Sfântul Nicolae se spune că păzește soarele care încearcă să se strecoare pe lângă el, pentru a ajunge la tărâmurile de miazănoapte, unde va lăsa lumea fără căldură și lumină. […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE FOTO-VIDEO: INCENDIU la Vințu de Jos. Acoperișul unei case, mistuit de flăcări

Publicat

Un incendiu a izbucnit joi seara, în jurul orei 21:35, la acoperișul unei case aflate în localitatea Vințu de Jos. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Sebeș în cooperare cu SVSU Vințu de intervin pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case în localitatea Vințu de Jos. UPDATE, ora 22:25 – Potrivit […]

Citește mai departe
Publicitate

AIUD

FOTO: Gala performerilor, la Aiud. Elevii olimpici și profesorii pregătitori, premiați de autoritatea locală. LISTA

Publicat

Excelența în educație a fost apreciată și recompensată joi, în cadrul Galei Performerilor, la Aiud. Elevii unităților de învățământ din municipiu care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare naționale și internaționale dar și profesorii care i-au pregătit au fost recompensați de autoritatea publică locală. Potrivit reprezentanților Primăriei Aiud, recompensa financiară s-a acordat conform HCL […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

FOTO-VIDEO: INCENDIU la Alba Iulia. Un autoturism a luat foc, pe strada Arnsberg

Publicat

Un incendiu a izbucnit joi seara la compartimentul motor al unui autoturism aflat pe o stradă din municipiul Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru lichidarea unui incendiu aparut la compartimentul motor al unui autoturism în municipiul Alba Iulia pe strada Arnsberg. Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate