Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE | Şedinţă la Consiliul Judeţean Alba: Credit de 20 de milioane, proiectul de localizare a persoanelor şi parc tehnologic


Publicat

Consilierii judeţeni din Alba s-au întâlnit joi, 27 februarie, în şedinţă ordinară, cu 24 de proiecte pe ordinea de zi. Printre acestea se află contractarea unei finanţări rambursabile de maxim 20 milioane lei, două investiţii pentru reabilitarea unor poduri pe DN 107, respectiv DJ62, proiectul de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră „Alba dă prioritate vieţii”, facilităţi pentru elevii din şcolile speciale de la instituţiile de cultură, două proiecte cu finanţare europeană, i-locate (localizarea în interior şi exterior a persoanelor şi echipamentelor) şi pentru încadrarea pe piaţa muncii a şomerilor, revizuirea stemei judeţului, tarife practicate de firma de transport „Voltrans” şi înfiinţarea unui parc ştiinţific şi tehnologic.

UPDATE: Toate proiectele au fost aprobate de consilierii judeţeni. Au fost introduse la vot şi aprobate alte trei proiecte suplimentare.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor proprietate publică şi privată a Judeţului Alba, concesionate operatorului regional SC Apa CTTA SA şi aprobarea modificării valorii de inventar a unui imobil, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare de către această societate comercială (redevenţa pentru bunurile concesionate societăţii creşte de la 33.120,01 lei/lună la 35.012,80 lei/lună; recepţia lucrării de reabilitare a alimentării cu apă potabilă Mihoeşti Câmpeni – Gura Roşiei, valoare 291.443,81 lei)

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 222/2013 privind aprobarea includerii unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba (în cadrul proiectului „„Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, includerea bunului hală pe structură metalică, la ferma ecologică Sâncrai; valoare lucrări 155.410 lei plus TVA)

3. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţine domeniului public al Judeţului Alba şi aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii (lucrări rcepţionate pentru: consolidare pod pe DJ 107 peste râul Ampoi, km 1 plus 653, Alba Iulia, în apropierea şoselei de centură – 781.606,23 lei; consolidare pod pe DJ 141C, peste râul Târnava Mare, km 0 plus 340, localitatea Lunca Cenade – 4.344,11 lei dirigenţie şantier, total general 2.570.444,34 lei; reabilitare, modernizare şi mansardare clădire primărie veche Câlnic – Casa Artelor – 67.082,34 lei tarife racord Electrica şi dotări clădire)

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării din categoria funcţională de drum comunal şi stradă în categoria funcţională de drum judeţean a unor drumuri de interes local din judeţul Alba (DC 20: Crăciunelu de Jos (DN14B) – Bucerdea Grânoasă, cu 1102 ml şi strada Ioan Maiorescu, cu 2698 ml, din localitatea Bucerdea Grânoasă în categoria de DJ142P: Crăciunelu de Jos (DN14B) – Bucerdea Grânoasă, cu lungime totală de 3,8 km; trece în administrarea CJ Alba pentru alocarea de fonduri în vederea modernizării şi lucrărilor de întreţinere)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 107, km 22 plus 850, localitatea Colibi, judeţul Alba”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Pod pe DJ 762: limita judeţul Hunedoara – Dealul Crişului – Valea Maciului – Mărteşti – Vidra, Burzoneşti – Mihoieşti (DN 75), localitatea Vidrişoara, km 47 plus 610”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba pentru implementarea proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră „Alba dă prioritate vieţii” (proiectul de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră „Alba dă prioritate vieţii” are drept scop creşterea nivelului de informare a conducătorilor auto şi a pietonilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea regulilor de circulaţie şi se desfăşoară în perioada 3 martie – 15 decembrie 2014; cuprinde trei campanii: „Caravana de educaţie rutieră în mediul rural”, pentru informarea elevilor privind regulile de circulaţie pentru pietoni şi biciclişti; CJ Alba va pune la dispoziţia IPJ Alba, împrumut, pentru această campanie, un laborator mobil de educaţie rutieră (autospecială şi remorcă) estimat la suma de 50.000 de lei, dotat cu echipamente – indicatoare rutiere, două biciclete, patru skateboarduri, materiale informative, truse, medicale de prim ajutor şi veste reflectorizante, la sfârşitul acţiunii va fi organizat concurs pentru elevi; campania pentru preşcolarii din mediul rural „Prietenii mei, iepuraşul şi semaforul”, în perioada 24 martie – 4 aprilie, CJ Alba va asigura materiale informativ-preventive, respectiv 2000 de cărţi de colorat şi 2000 de articole reflectorizante de vestimentaţie; campania „Călătoreşte în siguranţă”, destinată şoferilor şi desfăşurată în două etape, iulie – septembrie, sezonul estival şi octombrie – decembrie, sezonul rece; CJ Alba va asigura materiale informative, respectiv 3.000 parasolare cu mesajul campaniei şi 3.000 de broşuri)

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi elevilor din unităţile de învăţământ special de către instituţiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba (Gabriel Tiberiu Rustoiu – manager Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, nota 9,44; Mioara Pop – manager Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, nota 9,33; Ioana Bogăţan – manager Teatrul de păpuşi „Prichindel”, nota 9,32; Daniela Floroioan – manager Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba, nota 9,01; evaluarea managementului a avut loc în 11 februarie 2014)

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba (ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate din luna ianuarie 2014, unele direcţii, birouri sau compartimente îndeplinesc atribuţii noi; la Direcţia juridică şi relaţii publice a fost inclus Compartimentul relaţii cu publicul şi atribuţiile privind protocolul de la Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică, precum şi atribuţii privind Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, de la Biroul resurse umane; atribuţiile Compartimentelor administraţie publică şi cancelarie şi arhivă au fost desfiinţate şi preluate parţial de Compartimentul transparenţă decizională, nou înfiinţat şi parţial de Compartimentul arhivă; Direcţia dezvoltare şi bugete, compartimentul asistenţă socială, învăţământ, sănătate a preluat atribuţii din domeniul învăţământului şi sănătăţii; Biroul accesareşi coordonare proiecte din Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism a preluat atribuţii de la Compartimentul gestiunea peisajelor culturale)

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia (763 de paturi, din care cinci închise temporare şi 1139 salariaţi; asigură, printre altele pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul CNAS, pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ şi pachet minimal de servicii, pentru neasiguraţi – urgenţe, cu potenţial endemo-epidemic, imunizări, sarcină şi lăuzie, planning)

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba (instituţia va putea organiza filiale în comunităţile româneşti de peste hotare, cu aprobarea şi supravegherea CJ; bunurile culturale care fac parte din patrimoniul naţional mobil, constituite în colecţii speciale sunt considerare active fixe corporale)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi asigurării sustenabilităţii Proiectului „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din Regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă”, selectat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

16. Proiect de hotărâre privind aprobaarea implementării Proiectului „Localizarea în interior şi exterior a persoanelor şi echipamentelor, cu ajutorul datelor publice” – „Indoor/outdoor LOCation and Asset management Through open dEodata (i-locate), finanţat de Comisia Europeană prin „Programul cadru pentru competitivitate şi inovaţie (CIP)”, Acţiuni Pilot.

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea proiectului de revizuire a Stemei Judeţului Alba şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 73 din 25.04.2013

18. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier SC Voltrans SA.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea inţierii procedurii de constituire a asocierii în participaţiune în vederea înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic.

20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC „Parcul Industrial Cugir” SA (este propus Marian Aitai, în vederea aprobării majorării capitalului social cu 200.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a căilor de acces şi transport în interiorul parcului, în trimestrul I al anului 2014).

21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA (Victor Tudor Secară, pentru aprobarea prelungirii pentru un an a facilităţii de credit bancar multiprodus în limita plafonului de 2.300.000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse; creditul pe termen scurt va fi utilizat pentru finanţarea lucrărilor contractate de DPL şi contractarea altor noi, dar şi pentru revizii tehnice anuale la staţiile de asfalt şi tulajele de drumuri; societatea a achiziţionat prin leasing, în 2010, utilaje şi mijloace de transport marfă în valoare de 1.965.829 euro, iar execuţia contractelor de leasing se încheie în 2014; creditele propuse sunt la Reiffeisen Bank 2 milioane lei şi BCR 300 mii lei)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ 27/17.02.2013 (cotă de 150 litri de carburant lunar pentru maşina nouă a CJ, Toyota Corolla, achiziţionată prin programul naţional de stimulare a parcului auto pe anul 2013; a fost casat autoturismul vechi Daewoo Leganza, fabricat în 1999 şi care avea 603.110 km parcurşi; în total CJ Alba are 21 de autoturisme în parcul auto, printre care Volkswagen Jetta – 2, Opel Vectra, Fiat Doblo – 5, Dacia Logan – 2, Dacia Double – 2, Mercedes Benz – microbus, Dacia Duster – 4, Renault IV – bibliobus, Mitsubishi L200, Lada Niva şi Land Rover)

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării în Judeţul Alba a Reuniunii de lucru pentru prezentarea şi promovarea Programului „Eurodyssee” (perioada 2-4 martie; participă Michele Sabban, preşedintele Eurodyssee şi vicepreşedintele regiunii franceze Ile de France; CJ asigură cheltuielile estimate la 30.000 de lei – personalizare locaţie, traduceri, transport, cazare, masă).

Proiecte suplimentare pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba asupra imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, proprietate publică a Judeţului Alba (în această locaţie va funcţiona Centrul Militar Judeţean Alba şi va fi eliberată de entităţile care le-a ocupat până acum; imobilul format din trei corpuri de clădire şi teren în suprafaţă totală de 1.152 mp a funcţionat dret sediu pentru ISU Alba până în februarie 2007; în martie acelaşi an corpul A al clădirii, respectiv o suprafaţă de 98,91 mp, a ajuns în administrea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Alba din subordinea CJ; în iulie 2007, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Alba a primit diferenţa de spaţiu din corpul A, de 99,04 mp şi 228,06 mp; din august 2007 s-a înfiinţat Centrul de Cultură “Augustin Bena”, prin reorganizarea celor două în corpul C; corpul B a rămas sediul “Salvamont”)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de finanţare pentru implementarea acţiunii bilaterale de parteneriat nr. PA16/RO12-B-31/19.02.2014 între Unitatea de Management a Proiectului – Ministerul Culturii şi Consiliul Judeţean Alba Dezvoltarea parteneriatului şi faza de design a Proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

– se restaurează fostul spital militar, respectiv sediul Secţiei de Psihiatrie a Spitalului Judeţean, corp 3, clădire din secolul XVIII, monument istoric şi se transformă în muzeu cu expoziţie de artă sacră „Museikon”; va funcţiona ca un departament suplimentar al Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, prin expunerea şi promovarea a două colecţii de icoane în clădirea istorică restaurată; CJ alocă 1.992,68 euro, echivalentul a 8.989 lei de la CJ, reprezentând cheltuieli eligibile în proiect, pentru parteneriatul cu specialiştii Muzeului Universităţii din Bergen, Norvegia; un reprezentant al acestuia este prezent la Alba Iulia în perioada 27 februarie – 2 martie 2014; suma suportată din bugetul judeţean reprezintă cheltuieli de transport, asigurare transport, diurnă; specialiştii norvegieni vor contribui la faza de proiectare pentru funcţionalitatea noii clădiri a muzeului – vizită în teren, prezentare de bune practici; un alt partener al proiectului este Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judetului Alba şi a bugetului propriu al Judetului Alba, pe anul 2014 (se includ în buget sumele necesare proiectului de dezvoltare a parteneriatului şi faza de design a proiectului Museikon, detaliat mai sus; de asemenea, se includ sumele încasate ca sponsorizări pentru desfăşurarea evenimentului Alba Iulia City Race; rectificarea de buget se face şi în urma asigurării desfăşurării activităţii proprii CJ, DGADPC şi activităţilor „turism” şi alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei, precum şi realizării obiectivelor de investiţii aprobate pentru 2014)ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Cine a trăit 30 de ani în Zlatna, poate ieși la pensie cu doi ani mai devreme. LISTA orașelor aflate în aceeași situație

Publicat

turn Ampelum Zlatna drona 2

Deputații au aprobat marți un proiect de lege pentru extinderea categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare.

Astfel, persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în Zlatna vor putea beneficia de pensionarea anticipată cu doi ani, fără a suporta penalitățile aferente. 

Sunt vizate, de asemenea, mai multe localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa și Uricani

Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost adoptat în ședința din 14 iulie cu 279 de voturi pentru și 20 de abțineri.

„Locuitorii din această zonă au trăit într-un mediu nociv, care le scurtează semnificativ speranța de viață, inhalând substanțe nocive provenite de la exploatările miniere din Valea Jiului. Menționăm că, potrivit datelor statistice ale INS pentru anul 2017, speranța de viață în Hunedoara era sub 75 de ani, cu 1 an mai mică decât media la nivel național”, se precizează în expunerea de motive.

Astfel, potrivit proiectului de lege „persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu sau de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, a pulberilor metalice și/sau de cocs metalurgic, precum și a emisiilor de amoniac și derivate, respectiv localitățile Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna, Târgu Mureș, Drobeta-Turnu-Severin, Târnăveni, Slatina, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoas și Uricani, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare”.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

15 iulie: Ziua Mărcii Poștale Românești. Cum au apărut timbrele și care este povestea celebrului ”Cap de Bour”

Publicat

În România, primele mărci poștale au apărut în 1858, iar patrimoniul clasic al filateliei românești cuprinde timbre din perioada 1858 – 1872.

Mărcile CAP DE BOUR au fost primele mărci poștale gumate din sud-estul Europei. La gumare a fost utilizata „gummi arabicum” aplicata manual.

În Grecia, primele mărci poștale au apărut în anul 1861, în Turcia în 1863, în Serbia în 1866 și în Bulgaria în 1879.

Prima emisiune de mărci poștale românești intitulată Cap de bour a fost tipărită la 15 iulie 1858 și a intrat în circulație la 22 iulie 1858 la biroul poștal din Iași și la 8 august 1858 la celelalte birouri poștale moldovene, iar la 31 octombrie 1858 a fost retrasă.

Emisiunea a fost tipărită la Iași la tipografia Atelia Timbrului, în timpul caimacamiei lui Nicolae Vogoride.

A fost creat după model austriac și au fost folosite matrițe de oțel pentru tipărirea sa. Marca poștală a constituit o mare revoluție în sistemul de comunicare organizat, poștal, dar și o mișcare politică împotriva suzeranității otomane, care nu agrea, în Țările Române, niciun fel de autonomie instituțională sau economică, cum ar fi moneda proprie, însemnele sau drapelul.

Timbrul reproducea într-un cerc capul de bour, semn heraldic de pe stema Principatului Moldovei, o goarnă poștală, o stea în cinci colțuri, legenda «porto scrisori» scrisă cu litere chirilice și valoarea nominală a timbrului, amplasată în interiorul buclei de formă eliptică a goarnei poștale.

Cercul avea dimensiunile de 19,5 mm la valorile de 27 și 54 de parale, 19,75 mm la valoarea de 81 parale și 20,25 mm la valoarea de 108 parale.

Prima serie de mărci poștale din spațiul românesc era formată din patru valori: 27, 54, 81 și 108 parale.

Tirajul a fost mic: 6.016 la marca de 27 de parale (din care s-au vândut 3.691 exemplare), 10.016 la cea de 54 de parale (din care s-au vândut 4.772 exemplare), 2.016 la 81 de parale (din care s-au vândut 709 exemplare) și 6.016 la 108 parale (din care s-au vândut 2.574 exemplare).

Imprimarea timbrelor s-a făcut pe coli de 32 de mărci poștale în patru rânduri a câte opt bucăți.Erau astfel dispunse încât la mijlocul fiecărei coli se formau opt perechi de tête-bêche.

Hârtia era specială, de proveniență străină, având grosimea, structura și culoarea diferită.

Ca adeziv pentru gumare a fost folosită gumă arabică de culoare galben-brun care era aplicată manual în straturi inegale și neuniforme.

În Moldova, Nicolae Vogoride a fost înlocuit cu „triumviratul“ I. A. Cantacuzino, Vasile Sturdza și Anastasie Panu.

Odată cu introducerea a tarifului poștal unic, a fost întreruptă circulația acestei prime serii de timbre și la 1 noiembrie 1858 a fost pusă în circulație emisiunea a doua „Cap de bour” cu trei valori: 5 parale, 40 de parale și 80 de parale.

Această serie de mărci poștale are astăzi o valoare filatelică mai mică. Timbrul reproducea semnul heraldic de pe stema Principatului Moldovei, o goarnă poștală, o stea în șase colțuri în loc de cinci, legenda «PORTO GAZETEI» sau «PORTO SCRISOREI», iar valoarea nominală a timbrului era scrisă cu latine, alfabetul chirilic folosindu-se numai la scrierea cuvântului „PAR”.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

15 iulie 2020: Drumurile din județul Alba pe care vor acționa aparatele radar. Sfaturi pentru șoferi

Publicat

Reprezentanții IPJ Alba, au transis situația amplasării radarelor în data de 15 iulie 2020, pe drumurile din județ:

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7 Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Potrivit Codului Rutier, limitele maxime de viteză sunt de:

– 50 km/oră în localităţi (în unele cazuri, limita este mai mare, dar de maximum 80 km/oră sau mai mică, dar minimum 30 km/oră);

– 90 km/oră pe drumuri naţionale, judeţene, comunale

– 100 km/oră pe drumuri expres sau drumuri naţionale europene

– 130 km/oră pe autostrazi;

Dacă depăşiţi aceste limite maxime admise de viteză riscaţi amenzi între 290 de lei şi 2.900 de lei.

– pentru depăşirea limitei cu 10-20 km/oră, se calculează 2 sau 3 puncte-amendă, adică 290 lei sau 435 lei, plus două puncte de penalizare;

– pentru depăşirea limitei cu 21-30 km/oră: 4 sau 5 puncte-amendă (580 lei sau 725 lei), plus trei puncte de penalizare;

– pentru depăşirea limitei cu 31-40 km/oră: între 6 şi 8 puncte-amendă (de la 870 la 1.160 lei), plus patru puncte de penalizare;

– pentru depăşirea limitei cu 41-50 km/oră: între 9 şi 20 puncte-amendă (de la 1.305 lei la 2.900 lei), plus sase puncte de penalizare;

– pentru depăşirea limitei cu mai mult de 50 km/oră: între 9 şi 20 puncte-amendă (de la 1.305 lei la 2.900 lei), dar şi suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Ceea ce poate puţini şoferi ştiu este că pot fi amendaţi şi dacă circulă prea încet. Sancţiunea este de 2 sau 3 puncte-amendă dacă rulaţi nejustificat cu viteză de cel puţin 10 km/oră sub limita minimă impusă de lege.

Reamintim că este posibilă plata a jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, dacă este făcută în primele două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de contravenţie și chiar pe loc direct la agentul constatator.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

ACCIDENT la Alba Iulia: O persoană a fost acroșată în zona unei treceri de pietoni, de pe strada Vasile Goldiș

Publicat

sirena politia

Un accident rutier a avut loc marți seara, în jurul orei 22.15, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. 

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, o persoană a fost acroșată în zona unei treceri de pietoni.

Persoana acroșată a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, în stare conștientă, pentru a primi îngrijiri medicale.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate