Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Definitivat 2024: înscrieri până în 13 octombrie. Calendar, condiții pentru candidați, reguli la examen, modele de subiecte

Publicat

Definitivat 2024: A fost anunțat calendarul examenului de anul viitor, aprobat de Ministerul Educației. Profesorii se pot înscrie până în 13 octombrie, iar proba scrisă va fi în 24 iulie 2024.

Prin concursul de definitivat, cadrele didactice cu cel puțin un an de vechime în învățământ dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.

Examenul este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

În prima etapă a concursului, sunt evaluate activitatea profesională la nivelul unităţii de învăţământ și portofoliul profesional personal. Se susțin cel puţin două inspecţii la clasă.

În etapa a doua, la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar, este proba scrisă, pe discipline/specialități.

Candidații care nu promovează definitivatul pot fi angajați de școli ca profesor debutant, pe perioadă determinată.

Precizările ministerului

„În contextul intrării în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, precizăm că, până în anul școlar 2027-2028 inclusiv, examenul de definitivat se organizează în condițiile stabilite în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”, a anunțat Ministerul Educației.

Definitivat 2024 – calendar examen:

până în 13 octombrie 2023: înscrierea candidaților la unitățile de învățământ

16-27 octombrie 2023: transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlae; înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

până în 31 mai 2024: efectuarea inspecțiilor de specialitate:

 • prima inspecție de specialitate până la 9 februarie
 • a doua inspecție de specialitate până la 31 mai

3-14 iunie 2024: completarea dosarelor de către candidați

24 iulie 2024: susținerea probei scrise

30 iulie 2024: afișarea rezultatelor inițiale

30-31 iulie 2024: înregistrarea contestațiilor

6 august 2024: afișarea rezultatelor finale.

Definitivat 2024 – etape:

etapa I, eliminatorie – în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar, inspectoratele şcolare evaluează activitatea profesională a candidatului din cadrul unităţii de învăţământ, portofoliul profesional personal şi susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă

etapa a II-a – la finalul stagiului practic cu durata de un an şcolar, candidatul susține examen scris

Definitivat 2024 – portofoliul profesional

Include:

 • curriculum vitae
 • scrisoare de intenţie în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activităţii /experienţei câştigate pe parcursul desfășurării activității didactice, autoaprecierea portofoliului şi propuneri de ameliorare, inclusiv aprecieri privind strategii/ metode/ instrumente de predare–învăţare–evaluare în sistem blended learning/ online
 • raport de progres școlar, însoțit de următoarele documente-suport: planificările calendaristice anuale, pe unități de învățare; minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecții diferite; instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri); catalogul profesorului; resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei
 • autoevaluarea portofoliului

Sunt evaluate:

 • proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelaţia dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare);
 • desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi în orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei)inclusiv a activităţilor de învăţare în care sunt utilizate dispozitive digitale, resurse sau strategii de informare digitală;
 • evaluarea randamentului şcolar – metode şi tehnici de evaluare,  inclusiv  tehnologii digitale, a rezultatelor învăţării;
 • nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluării longitudinale, folosind inclusiv tehnologii digitale
 • cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare)
 • competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea locală)
 • autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat)
 • activitatea educativă în şcoală şi în afara ei
 • activitatea de perfecţionare (metodică şi ştiinţifică, inclusiv pentru utilizarea aplicațiilor informatice)
 • aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la activitatea didactică şi la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare

Defintivat 2024 – condiții de prezentare a candidaților la proba scrisă

Pentru a participa la proba scrisă, candidații trebuie să aibă media finală la inspecțiile la clasă și portofoliu de cel puțin 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre acestea.

De asemenea, trebuie să aibă calificativ ”bine” sau ”foarte bine” la activitatea derulată în anul școlar curent.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Pentru proba scrisă, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie elaborează 3 variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente.

Definitivat 2024 – proba scrisă pe discipline

Proba scrisă a examenului se susţine la:

 • disciplina de specialitate şi metodica predării acesteia – pentru profesori din învăţământul de masă şi din învăţământul special, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii superioare
 • limba şi literatura română şi matematică, metodica predării limbii şi literaturii române/comunicării în limba română şi metodica predării matematicii/matematicii şi explorării mediului în învăţământul primar – pentru învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de predare română
 • limba şi literatura maternă, limba şi literatura română şi universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii şi literaturii/comunicării în limba maternă, metodica predării limbii şi literaturii/comunicării în limba română şi metodica predării matematicii/matematicii şi explorării mediului în învăţământul primar – pentru învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităţilor naţionale, având studiile finalizate în limba respectivă
 • limba română şi literatura pentru copii şi metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – pentru educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul preşcolar din unităţile preşcolare cu predare în limba română
 • limba şi literatura maternă, limba şi literatura română şi universală pentru copii, metodica predării activităţilor în limba maternă şi metodica predării activităţilor în limba română în învăţământul preşcolar – pentru educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul preşcolar din unităţile preşcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităţilor naţionale, având studiile finalizate în limba respectivă
 • limba şi literatura română şi matematică, metodica predării limbii şi literaturii române/comunicării în limba română şi metodica predării matematicii/matematicii şi explorării mediului în învăţământul primar sau terapie educaţională complexă şi integrată (psihopedagogie specială pentru educatoare, învăţători, învăţători-educatori) – pentru învăţători-educatori, învăţători, învăţători-itineranţi, institutori, profesori pentru învăţământul primar din învăţământul special cu predare în limba română
 • limba şi literatura maternă, limba şi literatura română şi universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii şi literaturii/comunicării în limba maternă, metodica predării limbii şi literaturii/comunicării în limba română şi metodica predării matematicii/matematicii şi explorării mediului în învăţământul primar sau terapie educaţională complexă şi integrată (psihopedagogie specială pentru educatoare, învăţători, învăţători-educatori) – pentru învăţători, învăţători- itineranţi, institutori, profesori pentru învăţământul primar din învăţământul special cu predare în una dintre limbile minorităţilor, având studiile finalizate în limba respectivă
 • limba română şi literatura pentru copii şi metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii sau terapie educaţională complexă şi integrată (psihopedagogie specială pentru educatoare, învăţători, învăţători-educatori) – pentru educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul special cu predare în limba română
 • limba şi literatura maternă, limba şi literatura română şi universală pentru copii, metodica predării activităţilor în limba maternă şi metodica predării activităţilor în limba română în învăţământul preşcolar sau terapie educaţională complexă şi integrată (psihopedagogie specială pentru educatoare, învăţători, învăţători-educatori) – pentru educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul special cu predare în una dintre limbile minorităţilor, având studiile finalizate în limba respectivă
 • disciplina de specialitate şi didactica acesteia – pentru maiştri-instructori, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii medii

Definitivat 2024 – modele de subiecte și bareme pe specializări/ discipline

Limba şi literatura ROMÂNĂ, metodică – educatori/ cresă, grădiniță

Învățământ preșcolar 

Limba și literatura ROMÂNĂ, MATEMATICĂ, metodică – învățământul primar

Limba şi literatura ROMÂNĂ – profesori

MATEMATICĂ – profesori

ISTORIE

BIOLOGIE

CHIMIE

FIZICĂ

INFORMATICĂ

GEOGRAFIE

Limba și literatura ENGLEZĂ

Limba și literatura FRANCEZĂ

Limba și literatura GERMANĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ și SPORT – profesori

RELIGIE ortodoxă

Kinetoterapie

Estetica și Igiena Corpului Uman

Educație muzicală

Economic, Administrativ, Poștă

Industrie Alimentară

Mecanică

Electrotehnică, electromecanică

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax