Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Titularizare 2023: lista posturilor disponibile la concurs a fost actualizată. Cereri de pretransfer, până în 28 martie

Publicat

Titularizare 2023: A fost actualizată lista cu posturile disponibile pentru concursul de Titularizare 2023. În perioada 24-28 martie, profesorii depun la inspectoratele școlare cererea de pretransfer.

Proba scrisă va fi organizată în 12 iulie. Cererile de înscriere la concurs se depun în perioada 8-17 mai.

Listele cu posturile disponibile vor fi actualizate din nou în 5 mai.

Titularizarea este concursul național de ocupare a posturilor didactice, de angajare în învățământ. Candidații care iau medii peste 7 se pot angaja pe perioadă nedeterminată și cei care iau peste media 5, pe perioadă determinată, dacă există posturi disponibile, scoase la concurs.

Titularizare 2023 – lista posturilor actualizată 23 martie – Alba

AICI, lista posturilor din țară.

Cererile de pretransfer

Cererea de pretransfer va fi însoțită de:

 • copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe post didactic/ catedră
 • copia actului de identitate (B.I/ C.I) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul
 • adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular(ă)/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului din care să rezulte situaţia postului/ catedrei de la care mă pretransfer/ modific repartizarea pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), în original
 • copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă)
 • copii, de pe certificatele de grade didactice
 • adeverinţe/ adeverinţă privind calificativele din ultimii 2 ani şcolari încheiați în care am desfăşurat activitate didactică (pentru absolvenţii promoțiilor 2022, 2021 şi debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverinţe/ adeverinţă conform notei), în original.
 • copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor.
 • adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ angajat(ă) pe perioada viabilității postului, din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original.
 • documentele care să ateste, eventual, criteriile socio-umane.
 • copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, dacă este cazul
 • adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unităţile de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs
 • cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei
 • certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original (în cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/ validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă)
 • cadrele didactice din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ în alt judeţ a fost luată în evidenţă, în original
 • declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic.

Titularizare 2023 – detalii organizatorice

În perioada 9-19 mai 2023 se face validarea și verificarea dosarelor candidaților de către comisia de organizare a concursului și până în 19 mai candidații validează înscrierea prin semnătură. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

În 23 mai, inspectoratele școlare afișează lista candidaților înscriși și graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă. De asemenea, vor fi disponibile lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi lista posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.

Probele practice/ orale și inspecțiile la clasă vor fi organizate în perioada 24 mai – 30 iunie, iar rezultatele vor fi afișate în 4 iulie

CALENDAR Titularizare 2023 – proba scrisă și ședințe de repartizare

 • 12 iulie: desfășurarea probei scrise
 • 18 iulie: comunicarea rezultatelor iniţiale
 • 18-19 iulie: înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare
 • 20-25 iulie: soluţionarea contestațiilor
 • 26 iulie: comunicarea rezultatelor finale
 • 27 iulie: repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz
 • 28 iulie: ședință de repartizare, în ordine, a: cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie; cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie; cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie; cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2023, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz
 • 31 iulie: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
 • 28 iulie – 25 august: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

TITULARIZARE 2023 – modele de subiecte

Română – învățământ preșcolar Titularizare 2023

Română – învățământ primar Titularizare 2023

Limba și literatura română profesori Titularizare 2023

Matematică Titularizare 2023

Limba Engleză Titularizare 2023

Limba Franceză Titularizare 2023

Limba Germană Titularizare 2023

Geografie Titularizare 2023

Istorie Titularizare 2023

Biologie Titularizare 2023

Chimie Titularizare 2023

Fizică Titularizare 2023

Educație Fizică și Sport Titularizare 2023

Informatică Titularizare 2023

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax